Cornelius Castoriadis Agora International Website

Бібліяграфія твораў Карнэліюса Кастарыядзiса i пра яго на беларускай мове
(Belarusian-Language Bibliography of Writings by and about Cornelius Castoriadis)

Бібліяграфія твораў Карнэліюса Кастарыядзiса i пра яго, як і іншыя бібліяграфіі на гэтым сайце, з'яўляецца "працай ў працэсе". Далейшыя спасылкі на тэксты Кастарыядзiса, якія з'явіліся на беларускай мове, альбо на іншыя беларускамоўныя тэксты, якія прысвечаны яго творчасцi і/альбо яго жыццю, вельмі вітаюцца і будуць уключаны ў бягучыя "абнаўленні" дадзенай бібліяграфіі. Мы былі б вельмi ўдзячны за адпаведную інфармацыю, а таксама крытыку і прапановы, якія тычацца гэтай вэб-старонкі. Яны могуць быць накіраваны Андрэю Ралёнку.

The Belarusian Bibliography of Writings By and About Cornelius Castoriadis is - like the other bibliographies on this Website - a "work in progress". Further references to texts by Castoriadis that have appeared in Belarusian or to other Belarusian-language texts that deal with his work and/or his life are very much welcome and will incorporated into the ongoing "updates" of the present bibliography. We would be very grateful to receive relevant information - but also criticisms and suggestions concerning this webpage. They can be directed to Andrey Rolyenok.

## = Інфармацыя яшчэ не знойдзена/інфармацыя, якая павінна быць праверана. (Information not yet found/information to be verified.)

Andrey Rolyenok
MA in philosophy
Independent researcher
E-mail: rolyenok@gmail.com


Тэксты Кастарыядзiса
(Texts by Castoriadis)

Тэксты пра Кастарыядзiса
(Texts about Castoriadis)

Last updated: 4 ix 2023.