Cornelius Castoriadis Agora International Website

Уеб страници с непубликувани текстове от/за Касториадис [подредени по азбучен ред според Уеб сайт]
Webpages with Unpublished Texts By/About Castoriadis [listed in alphabetical order by website]

Тази „уебография” се обновява регулярно. Ако имате някакви допълнителни референции или поправки, Ви молим да се свържете с нас на:

This "webography" is updated regularly. If you have any additional references or any corrections to contribute, please be so kind as to contact:

Явор Тарински
Yavor Tarinski
E-Mail: didenow@abv.bg

или:

Agora International
David Ames Curtis
27, rue Froidevaux
75014 Paris FRANCE
тел/факс: 33.(0)1.45.38.53.96
E-Mail: curtis@msh-paris.fr

Уеб страниците, които вече съдържат публикувани текстове от/за Корнелиус Касториадис се появяват в съответните библиографии.
# Информацията все още не е намерена / информацията, ще бъде проверена.

Websites containing already published texts by/about Cornelius Castoriadis appear in the corresponding bibliographies.
# = Information not yet found/information to be verified.

Непубликувани текстове от/за Касториадис (подредени по азбучен ред според сайт)
Unpublished Texts By/About Castoriadis (listed in alphabetical order by website)

 

Last updated: 9 x 2023.