Cornelius Castoriadis Agora International Website

Tekster af & om CC på dansk
(Écrits de et sur Cornelius Castoriadis en danois)
(Danish-Language Writings By and About Cornelius Castoriadis)

Dominique Bouchet
Professor of Marketing, Department of Marketing
& Director of Doctoral Programs, Faculty of Social Sciences
Odense University, Campusvej 55
DK-5230 Odense M, Denmark
Phone: 45 6557 3293
Secretary: 45 6557 3264
Fax: 45 6615 5129
Home Fax: 45 6533 1913
E.Mail: dom@sam.sdu.dk

Tekster af CC oversat til dansk
(Écrits de Cornelius Castoriadis en Danois)
(Danish-Language Writings By Cornelius Castoriadis)

  • DK1981A Marxisme og revolutionær teori (1ère partie de L'institution imaginaire de la société avec une postface de Dominique Bouchet). Copenhagen: Rhodos, 1981. 332 p.
  • DK1987A "Det imaginære: skabelsen i det social-historiske felt" ("L'imaginaire: La création dans le domaine social-historique". Domaines de l'homme [Paris: Seuil, 1986]: 219-236). Paradigma, 2: (décembre 1987): 15-28.
  • DK1987B "En samtale med Cornelius Castoriadis 18.2.1987" (entretien avec Dominique Bouchet sur la religion publié simultanément dans la Lettre Science Culture du GRIT 28 [décembre 1987]: 1-2).Paradigma, 2:1 (décembre 1987): 29-34.
  • DK1988A "Den moderne videnskab i filosofisk krydsforhør" ("Science moderne et interrogation philosophique", Les carrefours du labyrinthe [Paris: Seuil, 1978]: 147-217). Paradigma, 2:3 (Juni 1988): 5-53.

Tekster om CC på dansk
(Écrits sur Cornelius Castoriadis en Danois)
(Danish-Language Writings About Cornelius Castoriadis)

  • DK1978a Kemp, Peter. "Marxismen uden bureaukrati (Castoriadis)" & "Socialisme uden marxisme (Castoriadis igen)" To kapitler af Peter Kemp. Marxismen i Frankrig. A propos de �nye filosoffer� og marxismens krise. Copenhagen : Vinten 1978: 57-66, 161-184.
  • DK1981a Bouchet, Dominique. "Kun gøren får verden til at tale. Efterskrift". Cornelius Castoriadis (Ed.). Marxisme og revolutionær teori. Copenhagen: Rhodos, 1981: 269-288; 322-332.
  • DK2001a Christiansen, Martin & Michelsen, Anders: "'Democratic design'? Design traditionen, den distribuerede operationsform og samfundets kreativitet" Anders Michelsen, Ole Damsbo Jesper Fabricius & Bodil Busk Laursen (Eds.). Plagiat! - Om kreativitet i design, Copenhagen: Det danske Kunstindustrimuseum, 2001: 102-127.
  • DK2006a Dominique Bouchet. "Anmeldelse af Nils Mortensens 'Det paradoksale samfund. Undersøgelser af forholdet mellem individ og samfund', i Politica Årgang 38. Nr. 3 (November 2006) Aarhus 2006. pp. 338-340; jvf: 339.

Last updated: 7 vii 07