Cornelius Castoriadis Agora International Website

Bibliografie van teksten door en over Cornelius Castoriadis
(Dutch Bibliography of Writings by and about Cornelius Castoriadis)

De Nederlandse bibliografie van teksten door en over Cornelius Castoriadis – evenals de andere bibliografieën op deze webpagina - is "werk in uitvoering". Meer verwijzingen naar teksten door Castoriadis die in het Nederlands verschenen zijn of naar teksten in het Nederlands die gaan over zijn werk en/of zijn levenzijn zeer welkom en zullen toegevoegd worden aan in de toenemende "updates" van de huidige bibliografie. Wij zouden heel graag relevante informatie – maar ook kritieken op en suggesties voor deze webpagina ontvangen. Zij kunnen worden gestuurd naar Ronald de Vries. Wij zullen de trefwoorden van deze bibliografie met de trefwoorden die op andere biografieën verschijnen, zo spoedig mogelijk met elkaar verbinden, zodat iedereen in de toekomst altijd gemakkelijk zowel de originele tekst als andere vertalingen kan thuisbrengen.

The Dutch bibliography of writings by and about Cornelius Castoriadis is - like the other bibliographies on this Webpage - a "work in progress". Further references to texts by Castoriadis that have appeared in Bulgarian or to other Dutch-language texts that deal with his work and/or his life are very much welcome and will incorporated into the ongoing "updates" of the present bibliography. We would be very grateful to receive relevant information - but also criticisms and suggestions concerning this webpage. They can be directed to Ronald de Vries. We shall be connecting the entries of this bibliography with the entries appearing in the other bioliographies as soon as possible, so that in the future one will be able in every case to identify in an easy way the respective original text as well as other translations.

## = nog niet vastgestelde of vast te stellen informatie. Information not yet found/information to be verified.

Ronald de Vries
Oude Amersfoortseweg 130
1212 AJ Hilversum NEDERLAND
tel: 31(0)35.685.31.20
E-Mail: ronvries@kpnmail.nl

 

 

Teksten door Castoriadis 
(Texts by Castoriadis)

Teksten over Castoriadis
(Texts about Castoriadis)

Voor het laatst geupdated: 11 xii 2019.