Cornelius Castoriadis Agora International Website

Tekster av og om Cornelius Castoriadis på norsk
(Norwegian-Language Writings By and About Cornelius Castoriadis)
(Écrits en norvégien de et sur Cornelius Castoriadis)

Ingerid S. Straume
Hellvikveien 149
1450 Nesoddtangen
tel. (+47)66 91 50 54

## = Missing/unconfirmed information.

Tekster av Cornelius Castoriadis på norsk
(Norwegian-Language Writings By Cornelius Castoriadis)
(Écrits en norwégien de Cornelius Castoriadis)

 • NO1974A Cardan, Paul (1974): Sosialismens mening. Frihetlige Rådssosialister, Oslo, 1973.

Tekster om Cornelius Castoriadis på norsk
(Norwegian-Language Writings About Cornelius Castoriadis)
(Écrits en norwégien sur Cornelius Castoriadis)

 • NO2000a Straume, Ingerid S.: "Offentligheten som pedagogisk arena; Pedagogisk praksis i samfunnspolitiske spørsmål, med utgangspunkt i miljøfeltet og Lokal Agenda 21". Hovedfagsoppgave, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2000. Pp 4, 7-9, 16, 25, 40, 121, 131.
 • NO2001a Serge Latouche: "Å få slutt på utviklingsideen en gang for alle", Ny Tid, 15. juni 2001.
 • NO2003a Dag Eivind Undheim Larsen: "Marxisme etter Marx". Artikkel om Castoriadis i Demo 03/04, 2003. Oslo, Studentersamfunnet Chateau Neuf.
 • NO2005a Straume, Ingerid: "Kollektivet og friheten". Article in: Morgenbladet No. 44/2005, November 4.-10, pp 16-17.
 • NO2006a Schjelderup, Anne: Filosofi i skolen som demokratisk dannelse. Hovedoppgave i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, januar 2006. S. 8, 25, 36, 37, 43, 50.
 • NO2006b Vindheim, Jan: "Brennpunkt: Hjelmsgate. Noen radikale understrømninger." I: ARR, Idéhistorisk tidsskrift nr. 2-3 2006, "1968". Oslo, p. 12.
 • NO2007a Straume, Ingerid S.: "Betydningsløshetens ørken". Artikkel i Vannbæreren nr. 11, august 2007, s.44-51.
 • NO2007b Straume, Ingerid S.: "Den politiske fantasiens spillerom". Artikkel i Klassekampen 7. august 2007, s. 14-15.
 • NO2009a Straume, Ingerid: "Cornelius Castoriadis: Det imaginaere er det virkelige". Article in: Verden satt ut av spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver. Kjetil Steinsholt and Stephen Dobson (editors). Trondheim, Tapir, 2009, pp 201-17.
 • NO2010a Straume, Ingerid S: Politikken og det imaginære. Cornelius Castoriadis' bidrag til et politisk danningsbegrep. Avhandling for graden PhD. Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, 2010, 348 s.
 • NO2011a Straume, Ingerid S: "Betydningen av læring". Artikkel i Humaniorastudier i pedagogikk. Tone Kvernbekk (editor), Oslo, Abstrakt, s. 32-50.
 • NO2011b Straume, Ingerid S: "Loven, det er oss. Danning i et demokrati". Artikkel i Dannelse: Introduksjon til et ullent pedagogisk landskap. Kjetil Steinsholt og Stephen Dobson (red), Trondheim, Tapir, 2011, s. 373-390.
 • NO2013a Straume, Ingerid S.: "Danningens filosofihistorie: en innføring". Artikkel i Danningens filosofihistorie. Ingerid S. Straume (red), Oslo, Gyldendal, 2013, s. 15-54.
 • NO2013b Straume, Ingerid S.: "Cornelius Castoriadis: danning som ansvar". Artikkel i Danningens filosofihistorie. Ingerid S. Straume (red), Oslo, Gyldendal, 2013, s. 296-307.
 • NO2013c Straume, I.S. "Pedagogisk filosofi i en krisetid, eller hvorfor pedagogikken aldri har vært postmoderne". s. 43-58. In J. Steinnes and S. Dobson (red.) Pedagogikk under livets tre. Oslo/Trondheim: Akademika forlag, 2013. s. 47-9, 51, 55.
 • NO2014a Halvorsen, Jonas: Dannelsens samoanske paradoks. Masteroppgave i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet, juni 2014. S. VI, VII, IX, 6, 32, 39, 40 – 48, 52, 77, 82, 84, 86 – 87, 100 – 102, 105.
 • NO2017a Straume, Ingerid S: En menneskeskapt virkelighet: Klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi. Oslo, Res Publica, 2017, 240 s. S. ix, 9, 18-22, 28, 39, 68, 103, 109-111, 145, 158, 192, 199-200, 204-205.

Last updated: 24 i 2023.