Cornelius Castoriadis Agora International Website

Bibliografija radova Corneliusa Castoriadisa (Kornelijusa Kastorijadisa) i radova o njemu na tzv. srpsko-hrvatskom jeziku
(Serbo-Croatian Bibliography of Writings by and about Cornelius Castoriadis)

Bibliografija Corneliusa Castoriadisa (Kornelijusa Kastorijadisa) koja sadržava, kako njegova djela, tako i djela o njemu, poput svog ostalog sadržaja na ovoj web stranici, neprestano je u fazi izrade. Time je i svaka nadopuna postojećeg popisa radova na jeziku nekad znanom kao hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski, također dobrodošla. Stoga, bit ćemo vam zahvalni za svaku relevantnu informaciju po ovom pitanju, ali, naravno, i za sve vaše eventualne kritike i sugestije koje se tiču ove stranice u cijelosti. U tom slučaju, možete se obratiti Branku Sekuliću.

The Serbo-Croatian Bibliography of Writings By and About Cornelius Castoriadis is - like the other bibliographies on this Website - a "work in progress". Further references to texts by Castoriadis that have appeared in Serbo-Croatian or to other Serbo-Croatian-language texts that deal with his work and/or his life are very much welcome and will incorporated into the ongoing "updates" of the present bibliography. We would be very grateful to receive relevant information - but also criticisms and suggestions concerning this webpage. They can be directed to Branko Sekulić.

## = Podaci koji još nisu pronađeni ili nisu mogli da budu provjereni. (Information not yet found/information to be verified.)

Branko Sekulić
E-mail: bsekulich@gmail.com 

 


Tekstovi Corneliusa Castoriadisa (Kornelijus Kastoriadis)
(Texts by Castoriadis)

 • SH1983A "Vrednost, jednakost, pravednost, politika: Od Marksa do Aristotela i od Aristotela do nas" u: Gledišta, Beograd, godina XXIV, broj 3-6, mart-jun 1983, 117-180.
 • SH1984A "Institucije društva i religije". Religija i društvo 65/66/67 (1984): 195-211. (Translated from French by Slavica Miletić.)
 • SH1989A "Pojedinac i stvar: ustanovljenje društveno-istorijskog". Delo 35 (1989): 279-291. (Translated from French by Olivera Miličević.)
 • SH1995A "Istočni grijeh Zapada" (intervju sa Franom Cetinićem Petrisem). U: Feral Tribune (Split), 31. VII 1995, s. 26-27.
 • SH1995B "Psihoanaliza i politika". Gordogan 41/42 (1995/1996): 55-64. (Translated from French by Bosiljka Brlečić.)
 • SH1999A "Zaustaviti plimu beznačajnosti". Mostovi 115-2 (1998): 251-256. (Translated from French by Slavica Miletić.)
 • SH1999A Uspon beznačajnosti. Čačak-Beograd: Umetničko društvo "Gradac", 1999. 206 s. (Translated from French by Frano Cetinić Petris.)
 • SH2000A "Individualna i kolektivna autonomija" (intervju). U: Republika, broj 246, 1-15. oktobar 2000, s. 15-18.
 • SH2000B "Protiv sveopćeg konformizma". Europski glasnik 5 (2000): 459-464. (Translated from French by Ela Agotić.)
 • SH2001A Mašta, kritika i sloboda. Beograd: Republika, 2001. (Translated and edited by Mirko Đorđević.)
 • SH2009A "Antička demokratija i njen značaj za nas". Treći program 143/144 (2009): 9-37. (Edited by Alexandra Zistakis.)
 • SH2009B "Ekologija i politika". Treći program 143/144 (2009): 38-50. (Edited by Alexandra Zistakis.)
 • SH2009C "Pseudo-haos, haos i svet". Treći program 143/144 (2009): 51-68. (Edited by Alexandra Zistakis.)
 • SH2009D "Obrazovanje i demokratija". Treći program 143/144 (2009): 69-79. (Edited by Alexandra Zistakis.)

Тekstovi o Corneliusu Castoriadisu (Kornelijus Kastoriadis)
(Texts about Castoriadis)

 • SH1988a Reitter, Karl. "Povijesnost i imaginacija: značaj psihoanalize za filozofiju društvenog bitka kod Herberta Marcusea i Corneliusa Castoriadisa". Filozofska istraživanja 3 (1988): 867-880.
 • SH1998a Frano Cetinić Petris, "Socijalist među barabarima". Feral Tribune, 5. I 1998, s. 35
 • SH2000a Turza, Karel. "Kritika i njena recepcija". U: Republika, broj 246, 1-15. Oktobar 2000, Beograd, s. 39-41.

Last updated: 14 iii 2023.