Cornelius Castoriadis Agora International Website

Svenskspråkiga texter av och om Cornelius Castoriadis
(Swedish-Language Writings By and About Cornelius Castoriadis)
(Écrits en suédoise de et sur Cornelius Castoriadis)

Mats Olin
Torestorp 8905
385 98 Bergkvare
SVERIGE/SWEDEN/SUÈDE
TEL: 46(0)486.22300; 46(0)8.61.15.132
FAX: 46(0)8.61.15.138
E-MAIL: utland@hedengrens.se

## = Missing/unconfirmed information.

Svenskspråkiga texter av Cornelius Castoriadis
(Swedish-Language Writings By Cornelius Castoriadis)
(Écrits en suédoise de Cornelius Castoriadis)

 • SE1969A Paul Cardan. Bolsjevism, byråkrati! ( EN1967A ). Övers./Tr. Ingemar Johansson. Göteborg: Libertad pamphlet, 1969. 22s./pp.
 • SE1972A Paul Cardan. Socialismens mening. ( EN1961B ). Övers./Tr. Margareta Edgardh. Växjö: Ungsocialister, 1972. Pamphlet. 16s./pp.
 • SE1979A "Rysslands sociala regim" ( FR1978C ). Övers./Tr. Kerstin Dahlin och Anders Ramsay. Tekla (Göteborg), 8-9 (1979): 60-78.
 • SE1981A "Reflexioner kring 'utvecklingen' och 'rationaliteten.'" Övers./Tr. Mats Olin. FST (Stockholm), 43 (sep. 1981): 6-20.
 • SE1982A Cornelius Castoriadis, Daniel Cohn-Bendit, och publiken i Louvain-la-Neuve. Från ekologi till självstyre ( FR1981A ). Övers./Tr. Brita Gröndahl. Stockholm: Federativ, 1982. 78s./pp.
 • SE1982B "En militärstat där skörden får ruttna" (interview). Dagens Nyheter, 15.5.1982.
  • "En militärstat där skörden får ruttna" (interview). Den förlorade vissheten: samtal med europeiska intellektuella. Otto Mannheimer. Stockholm: Bonniers, 1983: ##-##.
 • SE1982C Inför Kriget.( FR1981B ). Övers./Tr. Peter Einarsson. Stockholm: Nordan, 1982. 239s./pp.
 • SE1991A "Gulfkriget - bortom flosklerna" ( FR1991I )." Aftonbladet. Övers/Tr. Carl Henrik Svenstedt . Feb 16, 1991: 4-5.
 • SE1992A Det social-historiska: existensform, kunskapsproblem ( EN1991A1 ). Övers./Tr. Mats Olin. Res Publica (#Stehag), 22 (1992): ##-##.
  • SE1995A: 93-109.
 • SE1995A Filosofi, politik, autonomi. Texten i urval av Mats Olin. Övers./Tr. Gustaf Gimdal, Stefan Jordebrandt, Mats Olin. Stehag: Brutus Östling Symposion, 1995. 240s/pp.
  • "L'époque du conformisme généralisé" ( FR1990C2 ); "Les intellectuels et l'histoire" ( FR1987I ); "La polis grecque et la création de la démocratie" ( FR1986A ); "La 'fin de la philosophie'?" ( FR1990C3 ); "The Social Historical: Mode of Being, Problems of Knowledge ( EN1991A1 ); "L'imaginaire: la création dans le domaine social-historique" ( FR1986B10 ); "Institution de la société et religion" ( FR1982H ); "Portée ontologique de l'histoire de la science" ( FR1986B12 ).
 • SE2002A "Vad som verkligen betyder något," in Riff-raff nr 1, 2002. Translation from an article in Pouvoir Ouvrier, probably nr 2, translator anonymous.
 • SE2003A "En magma av betydelser." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 93-113.
 • SE2004A "Proletariat och organisation," in Fronesis nr 16-17, 2004, p 145-160. Translation from Socialisme ou Barbarie nr 27, vol 11 april-maj 1959, by Fredrik Jansson.
 • SE2005A Rådsorgan och ekonomi i ett självförvaltat samhälle (tr. Jacobsson, Staffan). India Däck Bokcafe Förlag, Lund 2005. Orig title: Workers' Councils and the Economics of a Self-Managed Society. Solidarity, London 1972.
  • Arbetarråd och ekonomin i ett självförvaltat samhälle (tr Staffan Jacobsson). India Däck Bokcafe Förlag, Lund 2007.

Svenskspråkiga texter om Cornelius Castoriadis
(Swedish-Language Writings About Cornelius Castoriadis)
(Écrits en suédoise sur Cornelius Castoriadis)

 • SE1980a Mats Olin. "LIBRE - tänka fritt," FST (Frihetlig Socialistisk Tidskrift), 37 (April 1980): 14-23.
 • SE1993a Bosse Holmqvist. En ny vetenskap? En kritisk läsning av Edgar Morins La Méthode. Brutus Östlings Bokförlag. Stockholm/Stehag 1993: 20n, 21, 23, 25, 29n, 30n, 41n, 47, 48, 61n, 62, 107n, 114n, 142n, 146n, 189n, 197n, 206n, 236n, 288n, 297n, 302n, 321.
 • SE1995a Hans Ruin. Filosofins elände. Dagens Nyheter. Sep 28, 1995.
 • SE1996a Svante Nordin. "En tänkare i periferin." Svenska Dagbladet. Feb 19, 1996.
 • SE1996b Anders Ehnmark. "Om politiken tar slut." Expressen. Feb 13, 1996.
 • SE1996c William Fovet. "Människan av samhälets väv." Göteborgs-Posten. Feb 24,1996.
 • SE1998a Jan Sjunnesson. "Hommàge à Cornelius Castoriadis (1922-1997) - demokrati som självstyre." Arbetaren, 11 (1998): ##-##.
 • SE2003a Mats Rosengren. Doxologi:En essä om kunskap. Rhetor, Åstorp 2003: 43, 102-5.
 • SE2003b Fotis Theodoridis. "Belysningens och autonomins filosof ." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 4-27.
 • SE2003c Anders Ramsay."Den forskande aktivisten." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 28-42.
 • SE2003d Angelos Mouzakitis."Autonomins trassliga rötter." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 44-53.
 • SE2003e Hans Joas."Språk och artikulation." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 54-66.
 • SE2003f Mats Rosengren."Skapelse ur intet." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 67-83.
 • SE2003g Suzi Adams."Castoriadis, naturen och FYSIS-om varat som skapande skapelse." Res Publica: Symposions Teoretiska och Litterära Tidskrift. Brutus Östlings Bokförlag Symposium, 58 (2003): 84-92.
 • SE2003h Mats Rosengren. "Den ohörda tanken, den slumpmässiga formuleringen och den nytaänkta ide�n." In Rosengen, Mats/Sigurdson, Ola (ed): Penelopes väv. För en filosofisk och teologisk patologi. Glänta Produktion, Logos nr 1 (Pathos. Göteborg 2003), p. 11, 13,26,206.
 • SE2004a Bosse Holmqvist."Individens tidsålder är förbi." Några nedslag i femtiotalets människosyn. Stockholm-Stehag Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2004: 500, 527.
 • SE2004b Toivo Jokkala och Johan Lindgren: Subjekt, ögonblick och handling, in Fronesis nr 16-17, 2004, p 138- 145.
 • SE2006a Rosengren, Mats: För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet. Doxologiska essäer. Retorikförlaget Rhetor Förlag, 2006: 18, 22, 24, 36-38, 41-42, 56-60, 137-39, 147.
 • SE2007a Stefan Jonsson. Ar du marxist? in Arvidsson, Stefan (red): Marxismens filosofi, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stehag 2007 s 155. Reprinted in Jonsson, Stefan: Rapport från sopornas planet, Norstedts, Stockholm 2010, s 258
 • SE2011a Svante Nordin.Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900 Atlantis, Stockholm 2011, s 427, s 574-575, s 576.

Last updated: 20 i 2014