Cornelius Castoriadis Agora International Website

Веб-старонкi з ненадрукаванымi тэкстамi Кастарыядзiса або пра яго [на сайце пералічаны ў алфавітным парадку]

Webpages with Unpublished Texts By/About Castoriadis [listed in alphabetical order by website]

Дадзеная " вебаграфія" рэгулярна абнаўляецца. Калі ў вас ёсць дадатковыя спасылкі або выпраўленні, калi ласка, трымайце сувязь з:

This "webography" is updated regularly. If you have any additional references or any corrections to contribute, please be so kind as to contact:

Andrey Rolyenok
MA in philosophy
Independent researcher
E-mail: rolyenok@gmail.comВэб-сайты, якія змяшчаюць надрукаваныя тэксты Карнэліюса Кастарыядзiса або пра яго, паказаны ў адпаведных бібліяграфіях.
# = Інфармацыя яшчэ не знойдзена/інфармацыя, якая павінна быць праверана.

Websites containing already published texts by/about Cornelius Castoriadis appear in the corresponding bibliographies.
# = Information not yet found/information to be verified.


Ненадрукаваныя тэксты Кастарыядзiса або пра яго (на сайце пералічаны ў алфавітным парадку)
Unpublished Texts By/About Castoriadis (listed in alphabetical order by website)

 

Last updated: 5 i 2024.