Cornelius Castoriadis Agora International Website

Pàgines Web de textos no publicats de i sobre Castoriadis (per ordre alfabètic del lloc web).
(Paginas Web de textos no publicados de y sobre Castoriadis [por orden alfabético del sitio web]).
(Pages de Web des textes non publiés de/sur Castoriadis [par ordre alphabétique du site web]).
(Webpages with Unpublished Texts By/About Castoriadis [listed in alphabetical order by website]).

ANUNCI:
El nostre bibliograf/webograf en català, Jordi Torrent Bestit, acabant de jubilar-se, regraciem Jean-Louis Prat per haver acceptat d'aplegar-se al nostre col·lectiu de bibliografs/webografs tot assegurant aquesta feina a títol interimari. Ara busquem un(a) bibliograf(a)/webograf(a) en català per substituir Jordi de forma permanent, idealment algú que conegui l'obra de Castoriadis, que parli i escrigui el català i que pugui fer les recerques necessàries per eixamplar aquesta bibliografia i webografia tot quedant en contacte amb els nostres subscriptor(e)s catalan(e)s i amb altres persones que poguin aportar-nos informacions útils. Gràcies per contactar-nos si aquesta proposta us interessa o si coneixeu algú que pugui ajudar-nos també. Encara un cop donem les gràcies a Jordi encore per haver creat aquesteses excel·lents bibliografia i webografia en català.

Aquesta webografia provisonal és actualitzada regularment. Per a tota referència nova o correcció podeu adreçar-vos a:
Esta webografia provisional es puesta al día regularmente. Para toda referencia nueva o corrección favor de dirigirse a:
This "webography" is updated regularly. If you have any additional references or any corrections to contribute, please be so kind as to contact:
Cette "webographie" provisoire est mise à jour régulièrement. Pour toutes références complémentaires ou corrections, veuillez contacter:

Jordi Cañameras
C. Ramon Ribas, nº 11
Sant Feliu de Llobregat  DP 08980 (Barcelona)
+34 93 666 08 82
E-MAIL: jcaname2@xtec.cat

Marc Guignard
16, rue des Ursulines
93200 Saint-Denis FRANCE
tel: 33.(0)1.42.43.19.82
E-Mail: markusg@club-internet.fr

Agora International
chez David Ames Curtis
27, rue Froidevaux
75014 Paris FRANCE
tél/fax: 33.(0)1.45.38.537.96
E-Mail: curtis@msh-paris.fr

Els llocs web que inclouen textos de/sobre Cornelius Castoriadis que ja han estat publicats, apareixen a la corresponent bibliografia
Los sitios web que incluyen textos de/sobre Cornelius Castoriadis Castoriadis ya publicados aparecen en la bibliografía correspondiente.
Websites containing already published texts by/about Cornelius Castoriadis appear in the corresponding bibliographies.
Les sites de web contenant des textes de/sur Cornelius Castoriadis déjà publiés apparaissent dans les bibliographies correspondantes.

# Informació no trobada o en curs de verificació.
# Información no encontrada o en curso de verificación.
# Information not yet found/information to be verified.
# Informations à compléter/vérifier.

Textos de/sobre Cornelius Castoriadis no publicats (per ordre alfabètic del lloc web)
Textos de/sobre Castoriadis no publicados (por orden alfabético del sitio web)
Textes de/sur Castoriadis non publiés [par ordre alphabétique du site web]
(Unpublished texts By/About Castoriadis [listed in alphabetical order by website])

Last updated: 16 viii 2013.