Cornelius Castoriadis Agora International Website

Bibliografies i Webografies

Agora International Bibliographers' Collective

Membres del Col.lectiu de Bibliògrafs d'Agora International en el decurs del Col.loqui Castoriadis que tingué lloc a Cerisy, 6-10 de Juny de 2003.

Standing (left to right): Marc Guignard (webographer), David Ames Curtis (French and English bibliographer and AI cofounder), Fabio Ciaramelli (Italian bibliographer), Rafael Miranda (Spanish bibliographer), Harald Wolf (German cobibliographer). Kneeling (left to right): Ingerid Straume (Norwegian webographer), Clara Gibson Maxwell (AI cofounder).

Permission granted: Archives Pontigny-Cerisy.

Tot seguit podeu trobar la llista disponible de les Bibliografies i Webografies de Cornelius Castoriadis/Agora International, que inclou escrits de i sobre Castoriadis, subdividida en diferents llengües. Sou convidats a portar a terme una revisió periòdica de la disponibilitat i de les noves incorporacions als arxius. Amb el proòsit de romandre informats de futures actualitzacions envieu un breu missatge a curtis@msh-paris.fr.