Cornelius Castoriadis Agora International Website

La realització del Lloc web Cornelius Castoriadis/Agora International (CC/AI) ha estat possible mercés el patrocini de les Biblioteques de la Universitat de Michigan i Beau David Case, Bibliotecari Operatiu i Professor dels Departament d'Estudis Clàssics, en cola.laboració amb Agora International, una associació "llei 1901", registrada a França, el propòsit de la qual consisteix a fomentar el projecte d'autonomia en totes les seves facetes.

Per aquells que no estiguin familiaritzats amb el seu treball, Cornelius Castoriadis (1922-1997) fou un filòsof, pensador polític, critic social, psicoanalista practicant, conegut sovietòleg i economista, cofundador dels ara ja legendaris grup i revista Socialisme ou Barbarie (1948-1965). S. ou B. desenvolupà una crítica radical del totalitarisme soviètic, crítica basada en la idea d'autogestió col.lectiva, i exercí gran influència en la rebel.lió obrera-estudiantil francesa de Maig de 1968. Fins la seva mort, que es produí fa una dècada, Castoriadis continuà escrivint sobre política, societat, psicoanàlisi, filosofia i imaginari, des de les seves distintes perspectives, inspirades però totes elles pel projecte d'autonomia.

Una bona introducció al seu itinerari polític i filosòfic es troba (en anglès) a la General Introduction (Introducció general) al primer volum dels seus Political and Social Writings (traduït per David Ames Curtis (Minneapolis: University of Minnesota Pres, 1988) i a "Hecho y por hacer" en el Castoriadis Reader (Cambridge, MA, and Oxford, England. Blackwell Publishers, 1997). (Pels usuaris hispano-parlants: Introducción a La sociedad burocrática, vol. I, Las relaciones de producción en Rusia [Tusquets Editores. Barcelona, 1976] i "Hecho y por hacer", a Hecho y por hacer. Encrucijadas del laberinto IV [Pròleg i revisió tècnica de la traducció a càrrec de Fernando Urribarri, Buenos Aires, EudeBA, 1998, 339 pp.]) Pot consultar-se igualment Castoriadis Obituary ( en anglès ) ( en castellà ) en aquesta mateixa pàgina electrònica.

El propòsit de les Bibliografies i les Webografies de Cornelius Castoriadis/Agora International és el d'incloure tots els textos coneguts de i sobre Castoriadis, en totes les llengües, sigui en format imprès o electrònic. Actualment, disposem de bibliografies en disset llengües. Els bibliògrafs de Castoriadis voluntaris en altres llengües que desitjin oferir-nos assistència seran benvinguts. Poden contactar amb: Agora International o bé amb David Ames Curtis CURTIS@MSH-PARIS.FR, 27, rue Froidevaux 75014, França.

Des de que es llançà la versió inicial del Lloc CC/AI existeixen les Castoriadis "News" (Notícies de Castoriadis) . Les persones amb novetats que volguin donar-les a conèixer poden fer-ho mitjançant l'esmentada adreça (supra).

Posteriorment, hem incorporat l'Entrevista Cornelius Castoriadis/Agora International ( en anglès ) ( en francès ), la secció Teaching Castoriadis (Ensenyant Castoriadis) , axí com també la llista completa dels índexs de Matèries dels 40 números de Socialisme ou Barbarie.

A mesura que aquest lloc es va desenvolupant es van fent visibles grups de discussió i altres activitats del Lloc CC/AI. Totes aquelles persones amb habilitats per a la construcció de llocs electrònics són convidades a compartir benèvolament amb nosaltres la seva experiència. Els futurs projectes d'aquest Lloc dependran de la iniciativa i la inspiració de tots plegats.

Sou pregats d'enviar un curt missatge a CURTIS@MSH-PARIS.FR per tal que se us facin arribar les actualitzacions registrades a la web. Us convidem igualment a contactar amb Beau David Caseclassicslibrarian@umich.edu per fer-li arribar els vostres comentaris i dubtes en relació als aspectes tècnics del Lloc.