Cornelius Castoriadis Agora International Website

Escrits de i sobre Cornelius Castoriadis en català
(Escritos de y sobre Cornelius Castoriadis en Catalán)
(Catalan-Language Writings by Cornelius Castoriadis)
(Écrits de Cornelius Castoriadis en catalan)

Tractant sempre de contribuir al coneixement i difusió del pensament de Cornelius Castoriadis, Agora International enceta una secció específica destinada a acollir qualsevol referència bibliogràfica i/o webogràfica en llengua catalana "de" i "sobre" el filòsof i pensador polític. Som ben conscients de que, en aquest terreny, tot està per fer. Que ens consti a nosaltres, encara no disposem de cap llibre de Castoriadis traduït al català; i la producció d'estudis i articles sobre la seva aportació intel.lectual i política resulta francament irrisòria en aquesta llengua. Amb el propòsit de modificar en la mesura del possible aquesta anòmala situació, preguem als lectors interessats que ens facin arribar qualsevol referència bibliogràfica i/o webogràfica en llengua catalana "de" i "sobre" Castoriadis que puguin conèixer en l'actualitat o en endavant. Poden adraçar-se a:

Jordi Cañameras
C. Ramon Ribas, nº 11
Sant Feliu de Llobregat  DP 08980 (Barcelona)
+34 93 666 08 82
E-MAIL: jcaname2@xtec.cat

## = Informació no trobada encara/Informació per verificar

With the goal of bring attention to and spreading word about the thought of Cornelius Castoriadis, Agora International inaugurates a specific section whose mission is to bring together all bibliographical and webographical references in the Catalan language "by" or "about" this philosopher and political thinker. We are aware that in this field, everything remains to be done. To our knowledge, there still exists no book by Castoriadis translated into Catalan; likewise, the production of essays or articles in this language concerning his intellectual and political contributions is almost nonexistent. As our goal is to alter this situation, we ask interested readers to send us any bibliographical or webographical reference "by" or "about" Castoriadis, so that it might be integrated into what will soon become, one hopes, Agora International's Catalan-language data base relating to this philosopher. All correspondence along these lines can be sent to:

Jordi Cañameras
C. Ramon Ribas, nº 11
Sant Feliu de Llobregat  DP 08980 (Barcelona)
+34 93 666 08 82
E-MAIL: jcaname2@xtec.cat

## = Information not yet found/information to be verified.

Afin de faire connaître et de diffuser la pensée de Cornelius Castoriadis, Agora International inaugure une section spécifique qui aura pour fonction d'accueillir les références bibliographiques et webographique "de" ou "sur" ce philosophe et penseur politique en langue catalane. Nous sommes conscients que dans ce domaine tout est à faire. A notre connaissance il n'existe pas encore aucun livre de Castoriadis traduit en catalan; de même la production d'essais ou d'articles sur sa contribution intellectuelle et politique dans ladite langue, est presque inexistante. Afin de changer cette situation, nous prions les lecteurs intéressés de nous envoyer toute référence bibliographique ou webographique "de" et "sur" Castoriadis; elle sera intégrée dans ce qui pourra devenir, on l'espère, la base de données bibliographiques d'Agora International en langue catalane sur ce philosophe. Toute correspondance dans ce sens peut être adressée à

Jordi Cañameras
C. Ramon Ribas, nº 11
Sant Feliu de Llobregat  DP 08980 (Barcelona)
+34 93 666 08 82
E-MAIL: jcaname2@xtec.cat

## = Informations à compléter/vérifier.

Escrits de Cornelius Castoriadis en català
(Escritos de Cornelius Castoriadis en Catalán)
(Catalan-Language Writings by Cornelius Castoriadis )
(Écrits de Cornelius Castoriadis en catalan)

 • CA1993A "Cornelius Castoriadis, Filòsof i psicoanalista". Europes: els intel·lectuals i la qüestió europea. Barcelona: ACTA, Fundació per a les idees i les arts, 1993: 35-40.

Textos en català sobre Cornelius Castoriadis (articles en diaris, revistes i llibres)
(Textos en Catalán sobre Cornelius Castoriadis (artículos en diarios, revistas y libros)
(Catalan-Language Writings About Cornelius Castoriadis [articles in newspapers, reviews, and books])
(Écrits sur Cornelius Castoriadis en catalan [articles en journaux, revues et livres])

 • CA1992a Hauke Brunkhorst: "De l'estat nacional a la societat civil. Una perspectiva europea?", in : Angel San Martín, ed.: Nosaltres els europeus. Universitat de València, 1992. 265 pp. (Ref. Castoriadis, p. 44).
 • CA1995a Edgar Morin: Els meus dimonis, Edicions Proa, S.A., Col.lecció Mare Nostrum, Barcelona, 1995. Traducció de Joan Casas, 205 pp. (edició original francesa: Mes démons. Editions Stock, 1994). Ref. C. Castoriadis: 31, 39,126,133 i 137.
 • CA1997a# Jean-Louis Prat: "Lectura de Joan Crexells". DEA d'Etudes catalanes, 1997; veure: ##, ##, ##n152.
 • CA1998a Carlota Solé. "Necrològica Jean-François Lyotard". Papers. Revista de Sociologia, 56 (1998): 273-274.
 • CA1999a Guillem Calaforra i Castellano: Paraules, idees i accions. Reflexions "sociològiques" per a lingüistes. Col.lecció Sanchis Guarner. Publicacions de la Universitat de València, València, 1999, 311 pàgines (Ref. Castoriadis, p. 263).
 • CA2002a Enzo Traverso: El totalitarisme. Història d'un debat. Publicacions de la Universitat de València, 2002, 245 pàgines. Traducció de Jordi Muñoz Mendoza. (Refs. Castoriadis: pp. 140, 194, 195 i 199).
 • CA2002b Jordi Torrent. "Els límits de la il.limitació". Revista Ona De Paper, núms. 6-7, Juny, 2002. Barcelona.
 • CA2002c Paul Ricoeur: "Mounier i Esprit al mig del segle XX". Comprendre. Revista catalana de filosofia. Any 2002. Vol.: 4. Número 1 (pp. 5-24).Ref. Castoriadis, p. 16.
 • CA2004a Xavi Camprubí. "Albert Masó: el llarg viatge cap al socialisme". Diari: Avui, 9-9-2004 (Barcelona).
 • CA2004b Michel Löwy: "Rosa Luxemburg: un compromís per al segle XXI", a Revolta Global, no 2, Desembre-Gener, 2004.
 • CA2005a Xavier Pedrol: "Política i democràcia. Les aportacions de Castoriadis", a: VVAA (A. Martínez/R. Digon eds.): Ciutadania i participació política. Editorial: UB-Fundació Pere Ardíaca, Barcelona, 2005. Pàgines (inicial-final): 81-90.
 • CA2005b Antoni Castells Duran, doctor en Economia: "Quin(s) llibre(s) t´ha(n) marcat més?" A:Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Espai de Llibertat, nº 39, Tercer trimestre, 2005.
 • CA2008a Juli Martí Casals: "Les respostes no passen per l'autoritat". Entrevista amb Olivier Mongin. El Temps, no 1247, 6 de Maig, València, 2008. Ref. Castoriadis, p. 67.
 • CA2009a Serge Latouche: Petit tractat del decreixement serè. Tres i Quatre, S.L. i Institut del Territori, València, 2009. Traducció d'Àlvar Valls. 174 pàgines. Refs. Castoriadis, pp. 101, 108-109, 137, 141 i 158.
 • CA2009b Carme Vinyoles, "Compromís sòlid", Entrevista a Zygmunt Bauman. Presència, del 9 al 15 de gener, 2009, pp. 15-20.
 • CA2010a Esteve Carrera: Entrevista a Joan-Lluís Prat i Jordi Torrent: “Castoriadis ha estat maltractat i marginat per l´edició catalana”. El Punt, diari independent, català, comarcal i democràtic. Dilluns, 24 de maig de 2010. P.15

Last updated: 26 iii 2010.